امی آشمور

زمان بندی تمرین های مقاومتی
129٬000 ‎تومان
موجود
خرید اینترنتی کتاب زمان بندی تمرین های مقاومتی از پارسا نشر
درباره کتاب....
موفقیت در برنامه ریزی تمرین های مقاومتی به زمان بندی راهبردی متکی است هرچند به خوبی معلوم شده است زمان بندی تا چه اندازه در تمرین مقاومتی حیاتی است اما دانشمندان به تازگی شروع به بررسی این نکته کردند که زمان بندی چگونه پایش میشود و با توجه به ساعت های عضلانی که به تازگی کشف شده اند چگونه توسط عضلات حس می شوند.