معصومه ذاکری مقدم

مراقبت های ویژه در بخش های ICU -CCU و دیالیز
64٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -20%
موجود
مراقبت های ویژه در بخش های ICU -CCU و دیالیز
مراقبت های ویژه در بخش های ICU -CCU و دیالیز مناسب برای تمامی پرستاران می باشد. ای سی یو و سی سی یو یکی از مهم ترین بخش های بیمارستان می باشد به گونه ای که بیماران موجود در این بخش دارای وضع وخیم تری تا بقیه قسمت های بیمارستان هستند. مراقبت های ویژه در بخش های ICU -CCU و دیالیز و دیالیز نوشته معصومه ذاکری مقدم و منصوره علی اصغرپور می باشد. 
خرید کتاب مراقبت های ویژه در بخش های ICU -CCU و دیالیز