رباب رفیعی طباطبایی

مبانی ژنتیک باکتری ها
52٬000 ‎تومان
65٬000 ‎تومان -20%
موجود
مبانی ژنتیک باکتری ها
 این کتاب مبانی ژنتیک باکتری ها توسط رباب رفیعی طباطبایی تحت نظارت دکتر سیروس جاویدنیا نوشته شده است. باکتری‌ها بیش از 5 بیلیون سال قبل بر روی کره زمین به وجود آمده اند. باکتری ها از لحاظ ژنتیک و شکل دارای تفاوت های بسیاری هستند از این رو آن ها را گروه های مختلفی دسته بندی می کنند. علم ژنتیک باکتری‌ها، درآن نحوه به ارث رسیدن اطلاعات، کروموزوم‌ها، پلاسمیدها، ترنسپوزون ها و فاژهای باکتری را مورد مطالعه قرار می دهد.
خرید بهترین کتاب های ژنتیک باکتری
کتاب مبانی ژنتیک باکتری ها دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل 1- ساختمان DNA
فصل 2- همانندسازی DNA
فصل 3- سنتز پروتئین
فصل 4- موتاسیون و برگشت
فصل 5- سیستم هایی که از DNA محافظت می کنند
فصل 6  تنظیم سنتز پروتئین در پروکاریوت ها
فصل 7- باکتریوفاژ و انجام نوترکیبی در باکتری ها
فصل 8- ترنسداکشن
فصل 9- عناصر قابل جا به جا شدن
فصل 10- کانجوگیشن
فصل 11- ترنسفورمیشن
فصل 12- تکنولوژی DNA نوترکیب
فصل 13- روش های تایپینگ باکتری ها

مطالعه این کتاب، به کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی و سایر شاخه های بیولوژی و همچنین دانشجویان رشته پزشکی توصیه می شود.