مارشا استنهوپ

پرستاری بهداشت خانواده
67٬500 ‎تومان
75٬000 ‎تومان -10%
ناموجود
پرستاری بهداشت خانواده 
کتاب پرستاری بهداشت خانواده نوشته میمنت حسینی، کاملیا روحانی و صفیه حسین زاده می باشد. کتاب حاضر مشتمل بر 15 فصل و حاوی مطالب متنوع در ارتباط با تعارض خانواده ، نقش اعضا و الگوهای ارتباطی در خانواده و مشکل گشایی در خانواده های آسیب پذیر است. کتاب پرستاری بهداشت خانواده توسط انتشارات بشری منتشر شده است.
کتاب پرستاری بهداشت خانواده