دکتر محمد پارچه باف بیدگلی

اصول و تشخیص بیماری های شایع
68٬500 ‎تومان
ناموجود
کتاب اصول و تشخیص بیماری های شایع
نوشته و تالیف دکتر محمد پارچه باف بیدگلی
این کتاب در سال 1394 در 1000 نسخه به چاپ دهم خود توسط انتشارات رودگن و سیناطب رسید
کتاب اصول و تشخیص بیماری های شایع کتابی است که موضوعات نظیر داخلی ،اطفال ، چشم ، زنان ،نورولوژی ،جراحی ، داخلی ،ارتوپد ، پوست پرداخته است وعلائم ابتدایی و اولیه بیماری های این موضوعات را بررسی و بیان کرده و روش های تشخیص این بیماری ها را به زبان ساده و روان بیان کرده است تا خواننده درک کاملی از موضوعات داشته باشد و بتواند به راحتی مطالب را فرابگیرد
شما همچنین می توانید بدون آنکه از خانه خارج شوید کتاب اصول و تشخیص بیماری های شایع نوشته دکتر محمد پارچه باف را بخ صورت اینترنتی از پارسانشر خریداری کنید و درب منزل تحویل بگیرید