عباس حاجی آخوندی

کتاب های عباس حاجی آخوندی

گزیده فارماکوگنوزی تریز و اوانس
85٬500 ‎تومان
95٬000 ‎تومان -10%
موجود
گزیده فارماکوگنوزی تریز و اوانس
کتاب گزیده فارماکوگنوزی تریز و اوانس نوشته ویلیام چالز می باشد. این کتاب را پرینا اصغریان، عباس حاجی آخوندی، زهرا توفیقی، حامد پارسا خانکندی، سحر بهزاد، ساناز حامدیزدان ، فریبا حشمتی افشار، نیفسه خسروی دهقی، محمدرضا دلنوازی، آرزو روستایی، سید محمد زارعی ابر قوئی، نرگس ساداتی لمردی، سمیه شاهانی، شیما قدمی، سعید گودرزی، مهدی وزیریان ترجمه کرده اند. گزیده فارماکوگنوزی تریز و اوانس دارای موضوع داروشناسی گیاهانی می باشد که توسط انتشارات کتاب ارجمند منتشر شده است.
خرید کتاب گزیده فارماکوگنوزی تریز و اوانس