دکتر حوری سپهری

بانک آزمون فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021
200٬000 ‎تومان
موجود
خرید اینترنتی بانک آزمون فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021 از پارسا نشر
کتاب بانک آزمون که میتواند مکملی برای کتاب فیزیولوژی گایتون هال باشد. در این کتاب مجموعه ای از سوالات فیزیولوژی پزشکی را همراه با دیدگاه پاتوفیزیولوژی مطرح کرده و پاسخ درست بدست آمده، موضوع مورد بحث را که بسیاری از آنها کاربرد بالینی دارند تجزیه و تحلیل می نماید.