آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) 2018
108٬000 ‎تومان
120٬000 ‎تومان -10%
آسیب شناسی پایه رابینز 2018 میرماه
بدون شک اگر بخواهیم یکی از جامع ترین و معتبرترین کتب پاتولوژی را معرفی کنیم، کتاب آسیب شناسی پایه رابینز را نام می‌بریم. این کتاب با بیانی صریح و جامع، اصول پایه آسیب شناسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. کتاب آسیب شناسی عمومی رابینز 2018 توسط مترجمان بسیار خوبی از جمله دکتر شیرین طراز جمشیدی، دکتر ندا کردونی خوزستانی و دکتر مرضیه قادری ترجمه شده است.
می‌توان از مهم ترین خصوصیات پاتولوژی عمومی رابینز 2018 به بررسی نمودن آسیب شناسی در حیطه علوم پایه و ارزیابی سلامت و بیماری در سطح سلولی اشاره کرد.
عناوین فصول کتاب آسیب شناسی پایه رابینز به عبارت زیر می‌باشد:

فصل اول: سلول به عنوان واحد سلامت و بیماری
فصل دوم: آسیب سلول، مرگ سلول و سازگاری
فصل سوم: التهاب و ترمیم آن
فصل چهارم: اختلالات ترومبوآمبولی، همودینامیک و شوک
فصل پنجم: بیماری های سیستم ایمنی
فصل ششم: نئوپلازی
فصل هفتم: بیماری های ژنتیکی و کودکان
فصل هشتم: بیماری های محیطی و تغذیه ای
فصل نهم: آسیب شناسی عمومی بیماری های عفونی
آسيب شناسی پايه رابينز (عمومی)
72٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -10%
کتاب "آسیب شناسی پایه" رابینز
کتاب آسيب شناسی پايه رابينز (عمومی) بدون تردید یکی از کتاب های معتبر و جامع آسیب شناسی به شمار می‌آید که با بیانی صریح و جامع، اصول پایه آسیب شناسی را نشان می‌دهد. این کتاب ترجمه قسمت عمومی، ویراستاری شده دهم کتاب "آسیب شناسی پایه رابینز" می‌باشد که جدیدترین اطلاعات و دانش های علم آسیب شناسی مخصوصا در حیطه پاتوژنز بیماری ها در آن گردآوری شده است. از اساسی ترین ویژگی های ویرایش شده کنونی می‌توان به بررسی آسیب شناسی در بستری از ارزیابی سلامت، علوم پایه و بیماری در سطح سلولی پرداخت.
مبحث های این کتاب در 544 صفحه گردآوری شده اند که با ترتیب زیر طبقه بندی شده‌اند:
فصل اول: سلول به عنوان واحد سلامت و بیماری
فصل دوم: آسیب سلول، مرگ سلول و سازگاری
فصل سوم: التهاب و ترمیم
فصل چهارم: اختلالات همودینامیک، ترومبوآمبولی و شوک
فصل پنجم: بیماری های سیستم ایمنی
فصل ششم: نئوپلازی
فصل هفتم: بیماری های ژنتیکی و کودکان
فصل هشتم: بیماری های محیطی و تغذیه ای
فصل نهم: آسیب شناسی عمومی بیماری های عفونی