طاهره ابراهیمی

ضروريات ايمونولوژی پزشکی
36٬800 ‎تومان
46٬000 ‎تومان -20%
موجود
ضروريات ايمنولوژی پزشکی
کتاب ضروريات ايمونولوژی پزشکی ترجمه و تالیف طاهره ابراهیمی، دکتر وحیده طرح ریز، دکتر مژگان عباسی، سهراب مینائی بایرامی می باشد. این کتاب در خود تمامی نکات و مفاهیمی که شما در ایمونولوژی نیاز پیدا خواهید کرد را در خود دارد که شما می توانید به کمک فهرست آن به راحتی موضوع موردنظر خود را بیابید.کتاب ضروريات ايمونولوژی پزشکی توسط انتشارات اطمینان چاپ شده است. 
خرید کتاب ضروريات ايمونولوژی پزشکی
سرفصل  های کتاب ضروریات ایمونولوژی پزشکی
فصل 1 : مقدمه ای بر ایمونولوژی
فصل 2 : گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت ها
فصل 3 : ایمنی ذاتی و اجزای آن
فصل 4 : عملکرد کمپلمان
فصل 5 : آنتی ژن و آنتی بادی
فصل 6 : مولکول های کمپلکس اصلی سازگاری نسجی (MHC)، پردازش و عرضه آنتی ژن
فصل 7 : پذیرنده های ایمنی، انتقال سیگنال و التهاب
فصل 8 : تکامل لنفوسیت و بازآرایی ژن های پذیرنده آنتی ژن
فصل 9 : فعال شدن لنفوسیت T و مکانیسم های اجرایی ایمنی سلولی
فصل 10 : فعال شدن لنفوسیت B و مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال
فصل 11 : ایمنی ناحیه ای: پاسخ ایمنی اختصاصی در بافت های اپی تلیال و بافت های مصون از پاسخ ایمنی
فصل 12 : تولرانس ایمونولوژیک، آپوپتوز و خودایمنی
فصل 13 : ایمونولوژی بیماری های عفونی و واکسیناسیون
فصل 14 : ایمونولوژی پیوند
فصل 15 : ایمونولوژی سرطان و ایمونوتراپی
فصل 16 : اختلالات ازدیاد حساسیت
فصل 17 : نقص ایمنی مادرزادی اکتسابی
فصل 18 : سایتوکاین ها و کموکاین ها
فصل 19 : تکنیک های آزمایشگاهی در ایمونولوژی
فصل 20 : ایمونوهماتولوژی
فصل 21 : ایمونوفارماکولوژی
اصول پرستاری تیلور( مفاهیم پرستاری بخش دوم)
200٬000 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -20%
موجود
اصول پرستاری تیلور( مفاهیم پرستاری بخش دوم)
کتاب اصول پرستاری تیلور( مفاهیم پرستاری بخش دوم) ترجمه  نیره ابراهیمی، افسانه افتخاری منش، زهرا صفوی بیات، فاطمه احمد لاریجانی، طاهره علی حسینی، ناهید خزائی، هاجر خاتون شکی پور و مرضیه مالکی معلم و مشاور می باشد.

بررسی سلامت
داروها
مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی
فقدان، غم و مرگ
سلامت پوست و مراقبت
استراحت و خواب
آسایش
تغذیه
دفع ادراری
نیازهای دفع روده
اکسیژن رسانی
تعادل مایع ، الکترولیت ها و اسید-باز

خرید اصول پرستاری تیلور( مفاهیم پرستاری بخش دوم)