دکتر زهرا رحمانی

CDR پروتز ثابت شيلينبرگ 2012
70٬400 ‎تومان
88٬000 ‎تومان -20%
موجود
CDR پروتز ثابت شيلينبرگ 2012
 کتاب راهنمای دندان‌پزشکی دارای چگونگی طراحی نمودن “post” و “core” (برای پیوند دادن بین تاج و ریشه‌ی آسیب‌دیده‌ی دندان) است تا به این منظور از کشیده شدن دندان جلوگیری حاصل کند. گفتنی است، هدف اولیه از استقرار پست، ایجاد گیر برای ساختار کر یا تقویت کردن نسوج باقی‌مانده‌ی تاج دندان می باشد. تصمیم‌گیری در باب استقرار پست براساس عامل های متعددی انجام گرفته است. این عامل ها مشتمل بر موقعیت دندان در هر قوس، اکلوژن، عملکرد دندان ترمیم شده، میزان و مقدار نسج دندانی باقی مانده و شکل کانال ریشه است که هرکدام از این موارد در کتاب شرح داده شده است. موضوعات کتاب عبارت اند از: ترمیم دندان‌هایی که تحت درمان اندودنتیک جای گرفته‌اند، اصول آماده‌سازی دندان، آماده‌سازی ساختار تاجی دندان، ساخت core، ترمیم‌های موقت، سمان کردن، خارج کردن پست‌های موجود، و پست‌های غیر فلزی. درآخرکتاب نیز چکیده‌ی مقالات در خصوص post و core درج شده است.”