دانش پژوهان جوان

زيست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتيک
220٬000 ‎تومان
موجود
زيست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتيک 
کتاب زيست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتيک نوشته ی دکتر مجید مهدوی و دکتر سید محمد امین موسوی می باشد. 
خرید اینترنتی کتاب زيست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتيک از پارسا نشر