دکتر خسرو ابراهیم

آناتومی و فيزيولوژی انسان هولز جلد 1
224٬100 ‎تومان
249٬000 ‎تومان -10%
موجود
آناتومی و فيزيولوژی انسان هولز جلد 1
کتابی که در دست دارید تحت عنوان آناتومی و فيزيولوژی جزو منابعی است که ويژگي‌های بارز و واضحی را دربر دارد، اضافه بر اينکه هر دو موضوع آناتومی و فيزيولوژی در يک مجموعه کتاب ارائه گشته است و از نظر تنظيم و ترتيب مبحث ها، مجموعه‌ای کامل و جامع و قابل استفاده در دو درس آناتومی و فيزيولوژی برای دانشجويان رشته تربيت بدنی و رشته‌های مرتبط ديگر است .