آیه شهابی پور

بیماریهای گوش، حلق و بينی بهربوهم
128٬000 ‎تومان
160٬000 ‎تومان -20%
موجود
بیماری های گوش، حلق و بینی همراه با جراحی سر و گردن
کتابی که در حال حاضر مشاهده می‌کنید، ترجمه ی ویرایش سوم بیماری های گوش، حلق و بینی همراه با جراحی سر و گردن هانس بهربوهم میباشد که از طرف وزارت بهداشت به عنوان رفرنس آزمون‌های تکمیلی دستیاری و پیش کارورزی معیین شده است.
ترجمه کتاب گوش، حلق و بینی همراه با جراحی سر و گردن
این اثر توسط مترجمان بسیار خوبی همچون دکتر مهتاب ربانی اناری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)، دکتر آیه شهابی پور (متخصص گوش، حلق و بینی) و دکتر سویل نصیر محترم (رزیدنت سال چهارم رشته گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران) ترجمه شده است؛ و توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است.