رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول
234٬000 ‎تومان
300٬000 ‎تومان -22%
موجود
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول
کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول نوشته موسی بهری می باشد. این کتاب در واقع یک مجموعه دو جلدی می باشد که در آن سعی شده برای شما تمامی مفاهیم موجود و مورد نیاز شما در رادیولوژی را برای شما تدریس نمایید. کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول توسط انتشارات حیدری منتشر شده است. رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل اول- تکنیک های پرتو نگاری
فصل دوم- استخوان شناسی و آناتومی عمومی
فصل سوم- فیزیک پرتو نگاری و تشخیصی