درسنامه طب اورژانس
295٬000 ‎تومان
موجود
درسنامه طب اورژانس
کتاب درسنامه طب اورژانس انطباق یافته بر آخرین رفرانس های بین المللی 2017 می‌باشد که 7 بخش و 83 فصل دارد. این کتاب سومین ویرایش از درسنامه طب اورژانس می‌باشد که هدف تهیه آن برای استفاده کارورزان، پزشکان عمومی و سایر پزشکانی است که به صورتی درگیر طبابت در بخش اورژانس یا شرایط اورژانس هستند. اساس محتوا برنامه ضروری وزارت بهداشت برای دوره کارورزی می‌باشد.
همچنین کتاب دیگری نیز با عنوان (مهارت های پایه طبابت بر بالین) توسط جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخیراً تهیه و منتشر شده است که مطالعه آن به عنوان متمم کتاب کنونی، به علاقه مندان توصیه می‌شود.
قابل توجه است که فصل سونوگرافی در کتاب تروماها نیز به این مجموعه اضافه گردیده است.
فهرست مطالب شامل:

بخش اول: مقدمات
بخش دوم: مهارت های پایه
بخش سوم: رویکرد به برخی شکایات و تظاهرات شایع در بخش اورژانس 
بخش چهارم: مسمومیت ها
بخش پنجم: گاز گرفتگی
بخش ششم: پروسیجرها
بخش هفتم: ضمائم