ثریا قدکپور

مفاهیم و نظریه های پرستاری
27٬920 ‎تومان
34٬900 ‎تومان -20%
موجود
مفاهیم و نظریه های پرستاری
کتاب مفاهیم و نظریه های پرستاری نوشته ثریا قدکپور و دکتر لادن زرشناس می باشد. شکل گیری و پدید آمدن کتاب مفاهیم و نظریه های پرستاری دکتر لادن زرشناس بر اساس نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری است و محتوای کتاب طبق سرفصل شورای عالی برنامه ریزی مربوط به درس مفاهیم و نظریه های پرستاری تهیه و تنظیم شده است. کتاب مفاهیم و نظریه های پرستاری توسط انتشارات نشر جامعه نگر منتشر شده است.
خرید مفاهیم و نظریه های پرستاری