دکتر الهه افشاری

OSCE بيماری های زنان
54٬444 ‎تومان
69٬800 ‎تومان -22%
موجود
کتاب OSCE بيماری های زنان
کتاب OSCE بيماری های زنان نوشته شده توسط دکتر الهه افشاری می باشد که انتشارات آرتین طب آن را به چاپ رسانیده است، این کتاب دارای تصاویر رنگی است و همراه با نمونه سوالات 3 سال اخیرارائه شده است که می توانید با قیمت مناسب از پارسا نشر خریداری کنید. کتاب OSCE بيماری های زنان آمده و بیماری های مرطبت با زنان را آموزش داده است.
خرید اینترنتی OSCE کتاب بيماری های زنان