درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1
72٬000 ‎تومان
90٬000 ‎تومان -20%
موجود
درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1
کتاب درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1 ترجمه ی دکتر حسین شجاعی تهرانی می باشد که این ترجمه تحت نظر دکتر حسین ملک افضلی انجام شده است. این کتاب دارای سر فصل های درس های بهداشت 2 و بهداشت 4 است که جلد اول این مجموعه به اصول اپیدمیولوژی و آمارهای بهداشتی اختصاص دارد. این سری کتاب دارای 4 جلد می باشد.
خرید جلد اول کتاب درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1
نمودار نامه ایمنی شناسی
149٬600 ‎تومان
187٬000 ‎تومان -20%
موجود
نمودار نامه ایمنی شناسی
 کتاب نمودار نامه ایمنی شناسی را جواد رجبی تالیف کرده است. کتاب نمودار نامه ایمنی شناسی دارای سر فصل های زیر است:

فصل اول- کلیات ایمنی
فصل دوم- آنتی ژن
فصل سوم- آنتی بادی
فصل چهارم- FCR
فصل پنجم- MHC
فصل ششم- مسیر عرضه آنتی ژن
فصل هفتم- کمپلمان
فصل هشتم- دندرتیک سل
فصل نهم- ارگان های لنفاوی
فصل دهم- مخاط
فصل یازدهم- Tcell
فصل دوازدهم- Bcell
فصل سیزدهم- ایمونوژنتیک
فصل چهاردهم- ایمنی ذاتی
فصل پانزدهم- سایتوکاین
فصل شانزدهم- کموکاین
فصل هفدهم- مولکول چسبان
فصل هجدهم- تولرانس
فصل نوزدهم- آپوپتوز
فصل بیستم- پیوند
فصل بیست و یکم- تومور
فصل بیست و دوم- ایمنی علیه میکروب
فصل بیست و سوم- اتوایمنی
فصل بیست و چهارم- نقص ایمنی
فصل بیست و پنجم- ایدز
فصل بیست و ششم- واکسن
فصل بیست و هفتم- ایمونوهماتولوژی
فصل بیست و هشتم- CD مارکر

POCKET OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
64٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -20%
ناموجود
POCKET OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
هدف از علم مامایی سلامت مادر و نوزاد است. در گذشته نه چندان دور اطلاعات دربارهٔ سلامت جنین منحصر به شنیدن صدای قلب جنین و رشد ظاهری رحم بود. هرچند این دو علایم به نوبه خود دارای اهمیت ویژه‌ای است ولیکن بسیار محدود و ناکافی بود؛ در حالی که با پیشرفت فناوری و کاربرد آن در رشته مامایی اطلاعات را دربارهٔ حیات جنین تا بدان جا رسانده که قادر هستیم لحظه به لحظه خطرات احتمالی که ممکن است زندگی جنین را در داخل رحم به مخاطره بیندازد شناسایی نموده و در صورت لزوم در صدد رفع آن برآییم به طوری که در حال حاضر جنین به مثابه بیمار دوم محسوب می‌شود.