رضا شاه نظر نژاد خالصی

رضا شاه نظر نژاد خالصی

ژنتیک کلاسیک
95٬000 ‎تومان
موجود
 ژنتیک کلاسیک
ژنتیک کلاسیک یکی از بهترین کتاب های آزمون های المپیاد زیست شناسی می باشد که سعی شده  تمامی سر فصل های ژنتیک برنامه درسی المپیاد زیست شناسی در آن گفته شود. این کتاب یک منبع قابل اعتماد برای دانش آموزان، به منظور آمادگی کامل در آزمون های المپیاد زیست شناسی می باشد که با داشتن آن دیگر نیاز به گرفتن معلم خصوصی نیستید. 
مختصری از کتاب  ژنتیک کلاسیک :
از جمله کاربردهای مهم شجره نامه نویسی، بررسی الگوی وراثت یک صفت یا بیماری میان افراد است.  معمولاً وراثت صفات و بیماری در یک شجره نامه به صورت غالب و مغلوبی است. در نتیجه یکی از پرسش های متداول المپیاد زیست‌شناسی در سطح های مختلف این است که بعد از ارائه یک شجره نامه الگوی وراثت صفت مشخص شده در آن پرسیده می‌شود و...
خرید کتاب های المپیاد زیست شناسی