زهرا اسلامی فرد

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام
20٬700 ‎تومان
23٬000 ‎تومان -10%
موجود
کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
نوشته زهرا اسلامی فرد
نویسنده کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام تلاش کرده است تا بخش هایی از فرهنگ و تمدن پر افتخار اسلامی را نمایان کرده و شکوه، معنویت و پویندگی اسلام را آشکارتر کند.
عناوین این مجموعه در هفت فصل گردآوری شده که عبارتند از: «مباحث مقدماتی»، «علل و عوامل شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی»، «شکوفایی علوم در تمدن اسلامی»، «نهادهای سیاسی اجتماعی تمدن اسلامی»، «هنر در تمدن اسلامی»، «تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی و پیدایش رنسانس»، «علل بیرونی و درونی رکود تمدن اسلامی».
یکی از حوزه هایی که در قلمرو اسلام شناسی مجد و عظمت اسلام را به گونه ای شایسته و بایسته به منصه ظهور می رساند بررسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی می باشد.
اسلام در اندک زمان پیش از ظهور در بخش وسیعی از جهان گسترش یافت و این یکی از شگفت آورترین پدیده های تاریخ به شمار می رفت تمدن اسلامی در سده های میانی از اهمیتی بیش از تمدن بیزانس برخوردار شد و با تکیه بر بن مایه خود بیش از پیش فرهنگ خود را گسترد و از جهت آفرینش فرهنگی اصیل پرمایه تر از تمدنهای پیشین گردید.
شما می توانید به صورت اینترنتی کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی را از پارسا نشر خریداری کنید.