دکتر ندا مسلمی

CDR پريودنتولوژی کارانزا 2019
292٬320 ‎تومان
348٬000 ‎تومان -16%
موجود
CDR پريودنتولوژی کارانزا 2019
سر فصل های کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019


بخش 1 : دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

بخش 2 : اصول بیولوژیک پریودونتولوژی

بخش 3 : پریودانتیکس بالینی

بخش 4 : ایمپلنتولوژی دهانی