عباسعلی گائینی

بیوانرژی فعالیت ورزشی
95٬200 ‎تومان
119٬000 ‎تومان -20%
موجود
بیوانرژی فعالیت ورزشی
کتاب بیوانرژی فعالیت ورزشی، کتاب درسی به روزی است که تمامی اطلاعات  درباره بیوانرژی و سوخت و ساز انرژی را درون خود گنجانده است. برای خوانندگان نا آشنا شدن با موضوع بیوانرژی، کتاب بیوانرژی ورزشی، مبانی دانشی ضروری است برای آشنا شدن با یافته‌های پژوهشی و کاربرد آن هاست. در این کتاب مفاهیم بیوانرژی و پژوهشی، کتاب درسی موجود، چالش‌های سوخت و ساز ناشی از چاقی و دیابت را نیزمورد بحث قرار داده است.
بيوشيمی ورزشی سوخت و ساز فعاليت ورزشی
84٬000 ‎تومان
105٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب بيوشيمی ورزشی سوخت و ساز فعاليت ورزشی
از جمله عناصراصلی و مهم در برنامه های تحصیلات تکمیلی ورزش و علوم ورزشی و فعالیت ورزشی کسب نمودن درک صحیح و درست از فرایندهای بیوشیمیایی می باشد که انرژی لازمه ی مورد احتیاج عضلات را به هنگام فعالیت ورزشی تأمین می نماید. هرچند دانشجویان بسیار زیادی با این موضوع آشنا می باشند، ولی بیشتر آنها در کسب نمودن دانش بیوشیمی ـ که تأمین کننده ی انرژی عضلات اسکلتی را تنظیم می نمایدـ دچار مشکل هستند.
تغذيه ورزشی ويژه کسب مدال طلا
143٬200 ‎تومان
179٬000 ‎تومان -20%
موجود
تغذيه ورزشی ويژه کسب مدال طلا
کتاب تغذيه ورزشی ويژه کسب مدال طلا نوشته گلن کاردول می باشد که ترجمه آن را دکتر عباسعلی گائینی و دکتر رضا نوری انجام داده اند. کتاب تغذيه ورزشی ويژه کسب مدال طلا دارای سه بخش تقسیم می باشد. بخش اول، دستگاه های سوختی مورد استفاده در تولید توان عضلانی را بحث کرده و اصول تغذیه خوب برای عملکرد بدنی سالم را توضیح می دهد. بخش دوم، جنبه ی کاربردی تغذیه ورزشی شامل آشپزی و نحوه ی خرید غذا که برای بهترین عملکرد فرد در تمرین و مسابقه لازم است، توضیح داده می شود. بخش پایانی، نگرانی بیشتر ورزشکاران را پوشش می دهد؛ در صورت لزوم چگونه ذخایر چربی بدن را کنترل و عضله کسب کنیم.