شکسپیر

شاه لیر
8٬550 ‎تومان
9٬500 ‎تومان -10%
کتاب شاه لیر
نوشته ویلیام شکسپیر و ترجمه به آذین که در سال 1395 توسط نشر دات به پنجمین نوبت چاپ خود رسید
شکسپیر در اواسط قرن شانزدهم و تا اوایل قرن هفدهم می زیسته است. او به عنوان بازیگر تئاتر فعال بوده تا سرانجام شروع به نوشتن میکند و به نویسندگی روی می آورد. آثار او اگرچه در سطوح مختلف قرار دارند، اما در مجموع ارزش و اعتبار آن ها به واسطه اوج ادبیات به کار رفته و مطالب و مفاهیم غنی درون متن است. همچنین باید خاطر نشان کرد که نثر آثار شکسپیر، معیار زبان انگلیسی در دوره خود بوده است.
شما میتوانید به صورت اینترنتی کتاب شاه لیر نوشته ویلیام شکسپیر و ترجمه به آذین را از پارسانشر خریداری کنید و درب منزل تحویل بگیرید
اتللو
9٬900 ‎تومان
11٬000 ‎تومان -10%
کتاب اتللو
نوشته ویلیام شکسپیر و ترجمه م.ا. به آذین که توسط انتشارات دات به چاپ رسیده است
نمایشنامه کتاب به این صورت پیش میرود که شخصی به نام اتللو به خاطر دروغ های زیردستش مبنی بر حسادت زیر دست به اتللو به وفاداری همسرش شک میکند و فکر خیانت کردن او از فکرش بیرون نمیرود تا این که .... داستان کتاب روایتگر صفات رذل انسانی مانند قضاوت، خیانت، تهمت، شک و... است و به زیبایی تمام این مسائل را به قلم اورده شده است.
همچنین می توانید به صورت اینترنتی کتاب اتللو نوشته شکسپیر و ترجمه به آذین را از پارسانشر خریداری کنید و درب منزل تحویل بگیرید