جیمز ردفیلد

پیشگویی آسمانی
45٬000 ‎تومان
موجود
پیشگویی آسمانی
کتاب پیشگویی آسمانی نوشته جیمز ردفیلد می باشد. این کتاب یک داستان و رمان می باشد. داستان عبارت است از یک کاوشگر و دوستش می باشد که به پرو می روند و یک کتیبه پیدا می کنند. بر روی این کتیبه 9 بصیرت نوشته شده است که می گویند اگر این بصیرت ها را که بر روی این کتیبه که مال 6 قرن قبل از تولد مسیح می باشد را بخوانید تحولات دورنی انسانی را کشف خواهید کرد. این 9 بصیرتی که  جیمز ردفیلد در این کتاب نام برده اند عبارت اند از:

بصیرت اول ــ جمعیت بحرانی
بصیرت دوم - مقطع زمانی طولانی تر
بصیرت سوم ــ انرژی
بصیرت چهارم ــ مبارزه بر سر قدرت
بصیرت پنجم ــ پیغام عرفانی
بصیرت ششم ــ روشن کردن گذشته
بصیرت هفتم ــ قرار گرفتن در جریان تکامل
بصیرت هشتم ــ اصل اخلاقی بین افراد
بصیرت نهم ــ فرهنگ در حال پیدایش

بعد ها جیمز ردفیلد در یکی دیگر از کتاب هایش فاش نمود که بصیرت دهمی نیز موجود می باشد. این کتاب پیشگویی آسمانی ترجمه ستاره آخوندی است
خرید انواع رمان های معروف