کیلفورد لازاروس

40 فکر سمی
82٬900 ‎تومان
موجود
چهل فکر سمی
کتاب 40 فکر سمی نوشته دکتر آرنولد لازاروس، دکتر کلینفورد لازاروس و دکتر آلن فی نوشته اند که شمس الدین حسینی و الهام آرام نیا آن را ترجمه کرده اند. کتاب 40 فکر سمی به شما آموزش می دهد که چگونه می توانید با به کار بردن پادزهرهای مختلف مطرح شده در این کتاب افکارتان را سم زدایی کنید و زندگی متعادل تر و از نظر روان شناختی سالم تر داشته باشید. بعد از خواندن کتاب 40 فکر سمی قادر خواهید شد یکی دو یا چندین باور نادرست سمی تان را شناسایی کنید که باعث شده اند بدون دلیل ناراحت و ناراضی باشید.
خرید کتاب 40 فکر سمی