سایه سخن

تئوری انتخاب - درآمدی بر روانشناسی امید
112٬200 ‎تومان
132٬000 ‎تومان -15%
موجود
تئوری انتخاب درآمدی بر روانشناسی امید
کتاب تئوری انتخاب درآمدی بر روانشناسی امید نوشته دکتر ویلیام گلسر می باشد که دکتر علی صاحبی آن را ترجمه کرده است. کتاب تئوری انتخاب درآمدی بر روانشناسی مناسب برای افرادی می باشد که در کار های خود نیاز به روان آسوده و روانشناسی دارند. کتاب تئوری انتخاب - در آمدی بر روانشناسی امید معتقد است هنگامی که افراد در ارضای نیازهای خود دچار مشکل می شوند، دست به رفتار های خاصی می زنند، یعنی رفتار و عمل خاصی را انتخاب می کنند تا بتوانند به کمک آن نیازشان را برآورده کنند. شما می توانید به کمک این مجموعه رفتار، مشکلات را بفهمید.
خرید کتاب های روانشناسی