علی اصغر رستگار

مبانی بیوفیزیک
120٬000 ‎تومان
موجود
مبانی بیوفیزیک
کتاب مبانی بیوفیزیک دارای آموزش های بسیار کاربردی و آسان می باشد. موضوع کلی این کتاب فیزیک زیستی است. کتاب توسط علی اصغر رستگار و مهران میر اولیائی تالیف شده است که این دو دکتر سعی کرده اند که آموزش ها و درسنامه های خود را به صورت مرحله ای و مفهومی بیان کنند.
بیوفیزیک
زیست ‌فیزیک یا بیوفیزیک علمی میان رشته ای است که در آن از روش‌ها و نظریه‌های فیزیک را برای تحلیل سامانه‌های زیستی بیوفیزیک به تمام مراتب سازماندهی زیستی از مقیاس ملکولی تا ارگانیسم ها و اکوسیستم ها می پردازد. تحقیقات زیست فیزیکی همپوشانی بسیاری با فیزیک ماده چگال نرم، بیوشیمی، نانو تکنولوژی و مهندسی زیستی دارد.