لیلا حسینی

راهنمای جیبی اکوکاردیوگرافی
25٬500 ‎تومان
30٬000 ‎تومان -15%
موجود
کتاب راهنماي جيبي اکوکارديوگرافي
نوشته دکتر ناهید رضائیان، دکتر لیلا حسینی و دکتر فاطمه زاده باقری
اکوکاردیوگرافی یک روش گسترده و یک روش تست پیشرفته تر نسبت به نوار قلب می باشد. این روش مشابه نوار قلب غیر تهاجمی است و زمان انجام آن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشد؛ اما تفاوت انجام آن در این است که برای گرفتن نوار قلب باید به پشت خود بخوابید ولی اکوکاردیوگرام مستلزم آن است که شما به پهلو قرار بگیرید. با استفاده از روش اکوی قلب می‌توان نمای دقیقی از دیواره‌های قلبی، دریچه‌ها و ابتدای سرخرگهای بزرگ را می توان بدست آورده و با استفاده از سونوگرافی، یا اکو کردن امواج صوتی با فرکانس بالا یک تصویر بصری از قلب را ارائه نمود.
انواع اکوکاردیوگرام:

اکوکاردیوگرام ترانسوراژیک (اکو قفسه سينه)
اکوکاردیوگرام ترانسوفاژيال (اکو مرى)
اکوکاردیوگرافی داپلر
اکوکاردیوگرام استرس