دکتر محمدرضا جوادی

توصیه های دارویی
112٬500 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -25%
موجود
کتاب توصیه های دارویی
کتاب توصیه های دارویی نوشته دکتر خیرالله غلامی و دکتر محمدرضا جوادی می باشد. در ادوار گذشته دانش داروسازی با تغییرات و پیشرفت های زیادی روبرو بوده است. یکی از این تغییرات گسترده، در این زمینه پیدایش تعریفی به نام مراقبت دارویی است. در کتاب توصیه های دارویی سعی بر این شده است که این نکات و توصیه ها به راحتی و با کلام شیوا برای خوانندگان به ارمغان اورده شود و نهایت استفاده را از این نکات بکنند.
برخی از سرفصل های کتاب :

اتنولول
آتورواستاتین
آث آ
آداپالن
آزاتیو پرین 
آزیترو مایسین
آسپرین
آسیترتین

خرید اینترنتی کتاب توصیه های دارویی از پارسا نشر
درسنامه جامع داروسازی
262٬500 ‎تومان
350٬000 ‎تومان -25%
موجود
درسنامه جامع داروسازی
کتاب درسنامه جامع و کلی داروسازی
این کتاب  شامل دو بخش اصلی علوم پایه و علوم بالینی می باشد. فصول آن علوم پایه از کتب مرجع علوم پایه گرد آوری شده و اکثر سر فصل های بالینی ترجمه شده و خلاصه ای از مشهور مرور جامع داروسازی نوشته لئون شارگل می باشد.
هیچ فصلی از کتاب ترجمه صرف نیست بلکه در آن نگارش تمامی فصول خلاصه سازی ، حذف جزئیات و بیان ساده مفاهیم همواره مد نظر بوده است.
خرید کتاب درسنامه جامع داروسازی