دیوید تی. جان

انگل شناسی پزشکی مارکل
187٬500 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -25%
موجود
انگل شناسی مارکل
کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل نوشته دیوید تی جانی و ویلیام ای پتری می باشد. ترجمه ی کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل را دکتر پرویز کواکب انجام داده می باشد. کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل مناسب برای دانشجوایان رشته ی پزشکی می باشد. به کمک کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل می توانن تمامی مفاهیم انگل شناسی و میکروبیولوژی را فرا گرفته و راه های مقابله و سپس درمان این بیماری های انگلی را یاد گرفت.
خرید کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل