اسماعیل صائبی

کتاب های دکتر اسماعیل صائبی

بیماری های انگلی در ایران- تک یاختگان
60٬000 ‎تومان
موجود
بیماری های انگلی در ایران- تک یاختگان
کتاب بیماری های انگلی در ایران- تک یاختگان نوشته دکتر اسماعیل صائبی باشد. کتاب بیماری های انگلی در ایران- تک یاختگان در واقع جلد اول از این مجموعه کتاب می باشد که دارای مفاهیم و موضوعات تک یاختگان می باشد. کتاب بیماری های انگلی در ایران- تک یاختگان ویرایش ششم از این کتاب انگل شناسی می باشد. به کمک کتاب بیماری های انگلی در ایران- تک یاختگان شما می توانید راه های مقابله با بیماری های انگلی را یاد بگیرید.
خرید کتاب بیماری های انگلی در ایران- تک یاختگان 
بیماری های انگلی در ایران (جلد دوم)
60٬000 ‎تومان
موجود
بیماری های انگلی در ایران (جلد دوم)
کتاب بیماری های انگلی در ایران (جلد دوم) نوشته دکتر اسماعیل صائبی می باشد. نویسندگان این کتاب آمده در کتاب بیماری های انگلی در ایران، پیشینه ی تمامی بیماری های انگلی را در کشور عزیزمان ایران مورد بررسی قرار داده اند. به کمک کتاب بیماری های انگلی در ایران (جلد دوم) شما می توانید راه های مقابله و درمان بیماری های انگلی موجود در ایران را یاد بگیرید. کتاب بیماری های انگلی در ایران (جلد دوم) توسط انتشارات آییز نشر شده است.
خرید جلد دوم کتاب بیماری های انگلی در ایران