خواجه عبدالله آموزگار

خواجه عبدالله آموزگار

تفسیر ادبی و عرفانی قرآنی به فارسی ( جلد اول)
85٬000 ‎تومان
ناموجود
تفسیر ادبی و عرفانی قرآنی به فارسی ( جلد اول)
کتاب تفسیر ادبی و عرفانی قرآنی به فارسی ( جلد اول) نوشته خواجه عبدالله انصاری می باشد که نگارش آن را حبیب الله آموزگار انجام داده است. کتاب تفسیر ادبی و عرفانی قرآنی به فارسی ( جلد اول) معروف به تفسیر قرآن خواجه عبدالله انصاری می باشد که انتشارات اقبال آن را چاپ کرده است. جلد اول این کتاب شامل سوره‌های حمد تا اسرا‌ است که در ارتباط با هر سوره، ترجمه و تفسیر ادبی و عرفانی و تفسیر لفظی بیان شده است.
خرید کتاب تفسیر ادبی و عرفانی قرآنی به فارسی ( جلد اول)