میکروب شناسی پزشکی جاوتز(جلد دوم- ویروس شناسی)
200٬000 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -20%
موجود
میکروب شناسی پزشکی جاوتز(جلد دوم- ویروس شناسی)
کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز(جلد دوم- ویروس شناسی) نوشته استفین ریدل و استفن ای موریس می باشد. ترجمه کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز(جلد دوم- ویروس شناسی) را دکتر عباس بهادر، دکتر مریم پورحاجی باقر و دکتر محمد یوسف علیخانی انجام داده است. 
خرید اینترنتی جلد دوم کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز(ویروس شناسی) از پارسا نشر