میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)
200٬000 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -20%
موجود
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول)
کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) نوشته استفان زیدل و استفن ای موریس می باشد. ترجمه کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) را دکتر حبیب ضیغمی، دکتری فخری حقی، دکتر مسعود بویه و مینا غلامی انجام داده می باشد. ویراستیار آن دکتر فخری حقی می باشد و حروف چینی و صفحه آرایی آن را محمد بهمنی می باشد.
فروش میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد اول) به صورت آنلاین
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم)
200٬000 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -20%
موجود
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم)
کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم) نوشته استفان ریدل و استفن ای مورس می باشد. ترجمه کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم) را دکتر حبیب ضیغمی، دکتر فخری حقی ، دکتر مسعود ال بویه و مینا غلامی انجام داده اند. حروف چینی و صفحه آرایی آن را محمد بهمنی انجام داده است. کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم) بر اساس ویرایش 28 این کتاب ترجمه می باشد.
خرید بهترین کتاب های میکروب شناسی
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019
440٬000 ‎تومان
550٬000 ‎تومان -20%
موجود
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019
کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 نسخه ترجمه کامل می باشد که توسط استفان ریدل و استفن ای موریس نوشته شده است. ترجمه کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 نسخه کامل را دکتر حبیب ضیغمی، دکتر فخری حقی، دکتر مسعود آل بویه و مینا غلامی انجام داده اند. کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 نسخه کامل و ترجمه شده آن است که در آن تمامی نکات آمده و نویسندگان کوچک ترین قسمتی از آن را حذف نکرده اند. همچین شما می توانید نسخه دو جلدی این کتاب را از طریق سایت پارسانشر سفارش بدهید.
خرید کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 نسخه ترجمه کامل