سید جعفر شهیدی

تاریخ تحلیلی اسلام
6٬210 ‎تومان
6٬900 ‎تومان -10%
کتاب تاریخ تحلیلی اسلام
نوشته سید جعفر شهیدی
این کتاب یکی از منابع درس تاریخ اسلام در دوره کارشناسی می باشد. دکتر سید جعفر شهیدی در هفت فصل کتاب، ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان تا فروپاشی خاندان اموی در قرن دوم هجری را روایت می کند و علل و زمینه های رویدادها را تحلیل می کند. نویسنده در این کتاب به موقعیت جغرافیایی عربستان و اوضاع اجتماعی - سیاسی آن پیش از اسلام، ظهور اسلام، آغاز درگیری ها، خلافت پس از پیامبر (ص)، حوزه اسلامی پس از شهادت حضرت علی (ع)، امویان، مروانیان و سقوط امویان و به قدرت رسیدن عباسیان می پردازد.
سرفصل های کتاب تاریخ تحلیلی اسلام :
فصل اول : موقعیت جغرافیایی عربستان و اوضاع اجتماعی - سیاسی
فصل دوم : ظهور اسلام
فصل سوم : آغاز درگیری ها
فصل چهارم : خلافت پس از پیغمبر
فصل پنجم : حوزه اسلامی پس از شهادت حضرت علی
فصل ششم : امویان
فصل هفتم : مروانیان
فصل هشتم : سقوط امویان و به قدرت رسیدن عباسیان
شما می توانید کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام را به صورت اینترنتی از پارسانشر خریداری کنید.