محمد جواد هراتی

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی
22٬500 ‎تومان
25٬000 ‎تومان -10%
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی از سری دروس معارف دانشگاه می باشد که معمولا این کتاب برای درس انقلاب اسلامی تدریس می شود. کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی در باره مفاهیم و تاثیر هایی که انقلاب اسلامی بر روی جهان و مردم دنیا گذاشته است توضیحاتی می دهد. کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی نوشته محمد رحیم عیوضی و محمد جواد هراتی می باشد. این کتاب توسط انتشارات نشر معارف نشر یافته است. کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی چاپ 1398 می باشد.
خرید کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی