غلامحسین زرگری نژاد

تاریخ تحلیلی اسلام
3٬600 ‎تومان
4٬000 ‎تومان -10%
کتاب تاریخ تحلیلی اسلام از بعثت تا غیبت
نوشته دکتر غلامحسین زرگری نژاد
توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: تاریخ، برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی ارشد، از خلافت نبوی تا سلطنت اموی، از سلطنت معاویه تا ظهور عباسیان
درباره کتاب تاریخ تحلیلی اسلام:
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ اسلام» به ارزش 2 واحد منظور شده است.
سرفصل های کتاب تاریخ تحلیلی اسلام از مبعث تا غیبت :
درآمد
پیامبر از تولد تا بعثت
اسلام در دوره مدنی
از خلافت نبوی تا سلطنت اموی
از سلطنت معاویه تا ظهور عباسیان
از تکوین فرمانروایی عباسی تا غیبت کبری
منابع و مآخذ
فهرست اعلام
همچنین شما میتوانید به سادگی و بدون اینکه از منزل خارج شوید به صورت اینترنتی کتاب تاریخ تحلیلی اسلام از بعثت تا غیبت  نوشته غلامحسین زرگری نژاد را از پارسا نشر خریداری کنید.