منوچهر محمدی

انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامد ها
14٬400 ‎تومان
16٬000 ‎تومان -10%
انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامد 
انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامد ها یکی از کتاب های دروس عمومی دانشگاه و درس انقلاب اسلامی می باشد. این کتاب دارای موضوع نحوه انقلاب اسلامی و... آموزش ها و توضیحاتی داده شده است. کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامد ها نوشته منوچهر محمدی می باشد که توسط ستاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تدوین شده است. ناشر کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامد ها انتشارات معارف می باشد. انقلاب اسلامی دارای پیامد های بسیاری بوده است که این پیامد ها فقط در سطح داخل کشوراتفاق نیفتاده اند بلکه توانسته است انقلاب اسلامی توانست جهان را تحت تاثیر خود در بیاورد. 
خرید کتب دانشگاهی