علیرضا کمالی

تفسیر موضوعی قرآن کریم بر گرفته از تفسیر نمونه
14٬400 ‎تومان
16٬000 ‎تومان -10%
تفسیر موضوعی قرآن کریم بر گرفته از تفسیر نمونه
کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم بر گرفته از تفسیر نمونه آیت الله ناصر مکارم شیرازی می باشد. این تفسیر موضوعی قرآن کریم بر گرفته از تفسیر نمونه مناسب برای درس عمومی تفسیر قرآن می باشد. کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم بر گرفته از تفسیر نمونه توسط انتشارات نشر معارف چاپ شده است. کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم ، تفسیر های موجود در داخل متن خود را بر اساس کتاب تفسیر نمونه قرار داده و به شما، تفسیر به سبک تفسیر نمونه را آموزش می دهد. کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم بر گرفته از تفسیر نمونه نوشته علیرضا کمالی می باشد.
خرید اینترنتی کتب دانشگاهی