دکتر علی اکبر ولایتی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ویژه علوم پزشکی)
8٬100 ‎تومان
9٬000 ‎تومان -10%
کتاب فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نوشته جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر علی اکبر ولایتی
این کتاب بازتاب گوشه ای از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی است که ایرانیان در ساختن آن نقش داشته اند.
بخش اول که به اختصار به کلیاتی درباره تاریخ و فرهنگ اسلامی و دوران های سرنوشت ساز سرزمین های اسلامی پرداخته، تلخیصی از کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی از نویسنده همین اثر است، که پیش تر توسط همین نهاد، به چاپ رسیده است.
در بخش دوم نیز، ثقل مطالب بر روی دانش پزشکی متمرکز شده و با روی کرد مطالعه توسط دانشجویان رشته های علوم پزشکی و رشته های مشابه، تدوین یافته است. نگارنده اذعان دارد که برخلاف برخی که تصور می کنند طب اسلامی در فرایند بهداشت و درمان امروزه و پس از ورود طب جدید ـ غربی، کارایی خود را از دست داده، این کتاب نشان می دهد که حتی امروزه می توان با استفاده از طب سنتی پا به پای طب جدید پیش رفت.
وی بدین منظور، ابتدا جایگاه دانش پزشکی را در بررسی های دانشمندان مسلمانان مورد توجه قرار داده و در ادامه، مبانی طب سنتی ایران را تشریح نموده است. داروشناسی اسلامی و نوآوری های دانشمندان مسلمان و ایرانی در علوم پزشکی نیز، در فصل های بعدی تشریح شده است.
شما می توانید کتاب فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را به صورت اینترنتی از پارسانشر خریداری کنید.
فرهنگ و تمدن اسلامی
16٬200 ‎تومان
18٬000 ‎تومان -10%
کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی
نوشته دکتر علی اکبر ولایتی
سرفصل های کتاب به صورت زیر است:
فصل اول : کلیات
فصل دوم : زمینه های شکل گیری تمدن اسلامی
فصل سوم : شکوفایی علوم در تمدن اسلامی
فصل چهارم : سازمان های اداری و اجتماعی تمدن اسلامی
فصل پنجم : هنر در تمدن اسلامی
فصل ششم :تاثیر تمدن اسلامی در تمدن غربی
فصل هفتم : علل بیرونی و درونی رکود تمدن اسلامی
فصل هشتم : خیزش:اقتدار مجدد جهان اسلام به ابعادی چند از مناسبات خارجی و داخلی در دوره صفوی ...
فصل نهم : علل متاخر رکود فرهنگ و تمدن اسلامی: به موضوعاتی چون استعمار کهنه علل پیدایش استعمار در اسیا و خاورمیانه ....
فصل دهم : بیداری اسلامی : موضوع بیداری اسلامی و زمینه ها و نشانه های آن 
همچنین شما میتوانید به صورت اینترنتی کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی، نوشته دکتر علی اکبر ولایتی را از پارسانشر خریداری کنید.