حمید احمدی

تاریخ امامان شیعه
15٬300 ‎تومان
17٬000 ‎تومان -10%
کتاب تاریخ امامان شیعه
نوشته حمید احمدی
با نگرشی تاریخی –تحلیلی به منظور ارائه تصویری واقعی و تحلیلی عقلانی از حیات ائمه شیعه، با اتکا به شواهد کافی تاریخی و مبانی عقیدتی و با توجه به فلسفه امامت و رسالت ائمه شیعه  تدوین شده است . نویسنده به منظور دست یابی به چنین تحلیلی اساس کار خود را بر دو دسته از منابع کلامی  و  فلسفی از یک سو  و منابع و تحقیقات تاریخی از سوی دیگر قرار داده است. مولف  براساس چنین رویکردی جریان امامت را به عنوان یک جریان کلی و دارای خاستگاه یگانه و با مولفه های مشترک دیده است و تداوم جریان امامت را به اساس همین وحدت خاستگاه و یگانگی، تحلیل نموده و آن را دارای زیر ساختی مشترک دانسته که این زیر ساخت مبنای تحکیم و تداوم میراث تجربی و معنوی مشترک همراه با مواضع فکری واحد در حیات تاریخی ائمه شیعه را فراهم آورده است و همین امرآنان را بصورت الگوهای مناسب از معرفت و بصیرت درعرصه های مختلف حیات انسانی در آورده است.
شما می توانید کتاب تاریخ امامان شیعه را به صورت اینترنتی از سایت پارسانشر خریداری بفرمایید.