امیر دیوانی

معارف اسلامی 1
18٬000 ‎تومان
20٬000 ‎تومان -10%
معارف اسلامی 1
کتاب معارف اسلامی 1 توسط محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی نوشته شده است. این کتاب دارای مفاهیم دروس اندیشه اسلامی می باشد که این کتاب جلد اول کتاب معارف اسلامی می باشد. این کتاب برای دروس عمومی معارف دانشگاه می باشد که در بسیاری از دانشگاه ها تدریس می شود. این کتاب ویرایش دوم کتاب معارف اسلامی 1 می باشد. انتشارات نشر معارف این کتاب را نیز نشر داده است. معارف اسلامی 1 شامل مباحث مربوط به خدا، انسان، جهان و جهان آخرت می باشد.
خرید کتاب معارف اسلامی 1