علی غفارزاده

اندیشه اسلامی 2
9٬000 ‎تومان
10٬000 ‎تومان -10%
اندیشه اسلامی 2 
اندیشه اسلامی 2 ویرایش دوم نوشته علی قفار زاده و حسین عزیزی می باشد که تدوین آن را معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی انجام داده است. کتاب اندیشه اسلامی 2 مناسب برای درس عمومی اندیشه 2 می باشد که جزو دروس عمومی معارف می باشد.  کتاب اندیشه اسلامی 2 توسط انتشارات نشر معارف منتشر شده می باشد. ویرایش آن بر عهده رضا مصطفوی بوده است.
فروش کتاب اندیشه اسلامی 2