حسن ذوالفقاری

کتاب های نوشته شده توسط حسن ذوالفقاری

فارسی عمومی برگزیده ی متون فارسی و آیین نگارش
54٬000 ‎تومان
60٬000 ‎تومان -10%
فارسی عمومی برگزیده ی متون فارسی و آیین نگارش
کتاب فارسی عمومی برگزیده ی متون فارسی و آیین نگارش ویرایش 3
کتاب فارسی عمومی (برگزیده‌ی متون فارسی و آیین نگارش) ویرایش سوم مناسب برای تمامی دانشجویان و علاقمندان به شعر و مفاهیم فارسی می باشد. کتاب فارسی عمومی برگزیده ی متون فارسی و آیین نگارش مناسب برای دانشگاه و درس عمومی فارسی می باشد. درس فارسی عمومی جزئ درس هایی می باشد که حدودا تمامی دانشجوایان باید آن را بگذرانند. این کتاب  که توسط حسن ذوالفقاری نوشته شده دارای سر فصل های زیر می باشد:
فصل اول: ادبیات حماسی / فصل دوم: ادبیات غنایی /فصل سوم: ادبیات تعلیمی/ فصل چهارم: ادبیات نمایشی /فصل پنجم: ادبیات داستانی/ فصل ششم: ادبیات عرفانی/ فصل هفتم: ادبیات معاصر/ فصل هشتم: ادبیات انتقادی/ فصل نهم: حسب حال، زندگی‌نامه، سفرنامه / فصل دهم: ترجمه/ فصل یازدهم: ادبیات توصیفی / فصل دوازدهم: ادبیات جهان / فصل سیزدهم: ادبیات عامیانه / فصل چهاردهم: آیین نگارش