مهدی احمد پور

اخلاق اسلامی نوشته مهدی علیزاده
14٬400 ‎تومان
16٬000 ‎تومان -10%
کتاب اخلاق اسلامی (مفاهیم و مبانی)
نوشته مهدی علیزاده، محمود عالم زاده نوری، محمدرضا مظاهری سیف، مهدی احمد پور، علی مهدوی غرید و محمد رضا فلاح 
دانش اخلاق بحث از زشتی ها و زیبایی روح و منش بشر است و به خواهش ها و اعمال انسان تعمیم می یابد. دغدغه اخلاق رشد و تعالی بشر است. اخلاق اسلامی در رویکرد عمومی دین همان شکوفایی فطرت است که بر شناخت خاصی از انسان استوار می گردد.
آموزه های اسلام شامل سه بخش است:

عقاید: توصیفی از آفرینش با بیان مهم ترین عناصر آن که به تفسیر آغاز و انجام هستی می پردازد.
اخلاق: نظام ارزشی و هنجاری که انسان باید اعمال خود را برای دستیابی به کمال، براساس دستورها تنظیم کند.
فقه: از نظام باید و نباید های حقوقی بحث می کند که برای تنظیم قانونی روابط اجتماعی شکل گرفته است.

خرید اینترنتی کتاب اخلاق اسلامی