محمد نصیری

تاریخ تحلیلی صدر اسلام
22٬500 ‎تومان
25٬000 ‎تومان -10%
کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام ( ویراست دوم )
نوشته محمد نصیری
مطالب این کتاب که به گفته ی ناشر مطابق با سر فصل های دروس معارف اسلامی و بر اساس نیاز سنجی نگاشته شده در یک مقدمه و هفت فصل تنظیم گردیده است.
در فصل اول با عنوان مباحث مقدماتی تاریخ، مطالبی درباره ی علمیت تاریخ ، فلسفه ی تاریخ، تاریخ نگاری مسلمانان و شرق شناسی را مطرح کرده است. در فصل دوم با عنوان جهان در آستانۀ بعثت، اشاره ای به اوضاع جزیرةالعرب، ایران و روم پیش از ظهور اسلام دارد.
فصل سوم وچهارم را به تاریخ پیامبر اسلام(ص) اختصاص داده، به این ترتیب که در فصل سوم مطالبی درباره ولادت تا هجرت(ص) پیامبر ودر فصل چهارم از هجرت تا رحلت پیامبر (ص) را ارائه کرده است.
فصل پنجم دوران سه خلیفه پس از پیامبر را بررسی نموده و در فصل ششم با عنوان نگاهی به حکومت امام علی ابن ابیطالب(ع)، به دوران حکومت امام علی (ع) پرداخته البته اشاره ای هم به امام علی (ع) در عصر پیامبر و خلفا دارد.
فصل هفتم را به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) اختصاص داده است.
شما می توانید به صورت اینترنتی کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته محمد نصیری را از پارسانشر خریداری کنید.