دکتر مهدی ماحوزی

فارسی عمومی نوشته دکتر مهدی ماحوزی
18٬900 ‎تومان
21٬000 ‎تومان -10%
کتاب فارسی عمومی
نوشته دکتر مهدی ماحوزی
کتاب فارسی عمومی نوشته ی دکتر مهدی ماحوزی است. کتاب فارسی عمومی شامل ادبیات دانشگاهی، متون نظم و نثر، دستور جامع زبان فارسی و پژوهش و نگارش است. کتاب فارسی عمومی توسط انتشارات زوار منتشر شده است. هدف از تدریس درس عمومی فارسی در دانشگاه این است که دانشجو باید تا حدودی با زبان و درستور زیان کشور مادری خود آشنا باشد. کتاب فارسی عمومی نوشته دکتر مهدی ماحوزی دارای بخش های زیر می باشد:

بخش اول: ادبیات پیش دانشگاهی
بخش دوم: ادبیات دانشگاهی نظم و نثر
بخش سوم: دستور زبان فارسی 
بخش چهارم: پژوهش و نگارش


خرید اینترنتی کتاب فارسی عمومی