پاتریک آر.مورای

میکروب شناسی پزشکی (ویروس شناسی) مورای 2016
36٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -10%
میکروب شناسی پزشکی (ویروس شناسی) مورای 2016
کتاب میکروب شناسی پزشکی (ویروس شناسی) مورای 2016 نوشته پاتریک آر مورای می باشد. کتاب میکروب شناسی پزشکی (ویروس شناسی) مورای یکی از مرجع های مهم درس میکروب شناسی می باشد که در بسیاری از دانشگاه های معروف ایران و جهان تدریس می شود. کتاب میکروب شناسی پزشکی (ویروس شناسی) مورای 2016 ترجمه دکتر جلال مردانه می باشد. کتاب میکروب شناسی پزشکی (ویروس شناسی) مورای توسط انتشارات اندیشه نشر یافته است. 
خرید کتاب های پزشکی به صورت آنلاین
nvp نکات برتر پرستاری بهداشت جامعه
75٬600 ‎تومان
84٬000 ‎تومان -10%
nvp نکات برتر پرستاری بهداشت جامعه
NVP نکات برتر پرستاری بهداشت جامعه  
اصول اپیدمولوژی 
روشهای همه گیر شناختی
شاخص های بهداشت
تاریخچه بهداشت و پرستاری بهداشت جامعه 
بهداشت - پیشگیری
میکروب شناسی پزشکی مورای (قارچ شناسی و انگل شناسی2016)
40٬500 ‎تومان
45٬000 ‎تومان -10%
میکروب شناسی پزشکی مورای (قارچ شناسی و انگل شناسی2016)
 کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای ( قارچ شناسی و انگل شناسی2016) توسط پاتریک آر مورای که یکی از بهترین استادان میکروب شناسی می باشد، نوشته شده است. کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای ( قارچ شناسی و انگل شناسی 2016) یک کتاب جهانی می باشد که توسط بسیاری از استادان تاپ دنیا درس داده می شود و مرجع کتاب های زیادی است. 
خرید کتاب میکروب شناسی پزشکی قارچ شناسی و انگل شناسی مورای
کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای (قارچ شناسی و انگل شناسی 2016) توسط دکتر جلال مردانه ترجمه شده است. این کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای ( قارچ شناسی و انگل شناسی2016) توسط انتشارات اندیشه رفیع چاپ شده است.
میکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی عمومی - اختصاصی) 2016
72٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -10%
میکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی عمومی-تخصصی) 2016
کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی عمومی - اختصاصی) 2016 نوشته پاتریک آر.مورای می باشد. در کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی عمومی - اختصاصی) 2016 در مورد مفاهیم میکروب شناسی، ویروس شناسی و باکتری شناسی می باشد که این جلد این کتاب در مورد مفاهیم باکتری شناسی غمومی و تخصوصی آموزش داده است.
خرید انواع کتاب های پزشکی 
کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی عمومی - اختصاصی) 2016 توسط دکتر جلال مردانه ترجمه شده است. انتشارات اندیشه رفیع این کتاب میکروب شناسی را انتشار کرده است.