یوسف عباسی

بافت شناسی راس جلد دوم ( بافت شناسی اختصاصی )
411٬750 ‎تومان
549٬000 ‎تومان -25%
موجود
بافت شناسی راس جلد 2 ( بافت شناسی اختصاصی )
مقدمه  کتاب حاضر توسط پروفسور محمد تقی جغتایی تشریح شده است و جمال مجید پور و کیوان مرتضایی آن را ترجمه کردند. از ویژگی های قابل توجه در کتاب"بافت شناسی راس جلد دوم، بافت شناسی اختصاصی آن است که :

در پایان هر فصل نکات مهم و کلیدی هر  فصل را  به طور خلاصه آورده شده
همچنین اطلس مربوط به هر فصل را به صورت جداگانه در انتهای هر فصل و با توضیحات کامل گنجانده شده است.
جداول و زیرنویس تصاویر نیز به خوبی تدوین شده اند و خواننده به آسانی مطالب آن را درک خواهد کرد.

جلد دوم بافت شناسی راس 
در کتاب بافت شناسی راس جلد دوم اطلس جامع به همراه کتاب بافت شناسی و نکات بالینی و بافت شناسی و پاتولوژی میباشد و این کتاب میتواند مرجع خوبی برای رشته های بیولوژیکی، تولید مثل، علوم تشریح و پاتولوژی است. در این کتاب برای اموزش بهتر به شما دارای تصاویر شماتیک زیبا و تصاویر میکروسکوپ اکترونیکی جامعی می باشد.