جمال مجیدپور

کتاب های نوشته شده دکتر جمال مجیدپور

بافت شناسی راس جلد دوم ( بافت شناسی اختصاصی )
215٬200 ‎تومان
269٬000 ‎تومان -20%
موجود
بافت شناسی راس جلد 2 ( بافت شناسی اختصاصی )
مقدمه  کتاب حاضر توسط پروفسور محمد تقی جغتایی تشریح شده است و جمال مجید پور و کیوان مرتضایی آن را ترجمه کردند. از ویژگی های قابل توجه در کتاب"بافت شناسی راس جلد دوم، بافت شناسی اختصاصی آن است که :

در پایان هر فصل نکات مهم و کلیدی هر  فصل را  به طور خلاصه آورده شده
همچنین اطلس مربوط به هر فصل را به صورت جداگانه در انتهای هر فصل و با توضیحات کامل گنجانده شده است.
جداول و زیرنویس تصاویر نیز به خوبی تدوین شده اند و خواننده به آسانی مطالب آن را درک خواهد کرد.

جلد دوم بافت شناسی راس 
در کتاب بافت شناسی راس جلد دوم اطلس جامع به همراه کتاب بافت شناسی و نکات بالینی و بافت شناسی و پاتولوژی میباشد و این کتاب میتواند مرجع خوبی برای رشته های بیولوژیکی، تولید مثل، علوم تشریح و پاتولوژی است. در این کتاب برای اموزش بهتر به شما دارای تصاویر شماتیک زیبا و تصاویر میکروسکوپ اکترونیکی جامعی می باشد.
بافت شناسی راس جلد اول ( بافت شناسی عمومی )
191٬200 ‎تومان
239٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب بافت شناسی راس جلد 1 ( بافت شناسی عمومی )
کتاب هیستولوژی راس یا همان کتاب بافت شناسی راس از جمله ی معتبر ترین کتاب ها در رشته ی بافت شناسی بوده است که این روزها بنا بدلیل عدم دسترسی به ویرایشهای جدیدتر کتاب بلوم، نخستین کتاب مرجع جهانی بافت شناسی به حساب می آید. از ویژگی های بارز این کتاب تصاویر شماتیک بسیار زیبای آن، اطلس جامع، بروز بودن مطلب و داشتن نکته های بالینی و نکته های مرتبط با مباحث سلولی و ملکولی می باشد.